/ Nils Stelte / Foto stāsts

Renesanse

Starp dokumentāciju un izmainītu realitāti, Renesanse pēta plašo garīgā eklektisma piedāvājumu pilsētu kopienās, kurās cenšas mazināt stresu. Mežos, kopienu zālēs, slimnīcās un viesnīcu vestibilos pilsētnieki pulcējas uz rituāliem, kas nav saistīti ar galvenajām reliģijām. Viņi meklē garīgo katarsi un atjaunošanos. Lai gan stress parādās kā individuāls psiholoģisks slogs, tas ir arī sociāls simptoms, kas mūsdienās pārņem ikdienas dzīvi, īpaši pilsētās. Vēloties sajust drošību, atvieglojumu un optimismu, iedzīvotāji veic simboliskas darbības, lai aizstātu savu līdzšinējo skatījumu uz dzīvi ar jaunām nozīmēm un citādu pieredzi. Renesanse šķietami inscenētās fotogrāfijās rāda cilvēkus, kas meklē līdzekļus personīgās krīzes pārvarēšanai. Viņi darbojas starp pašoptimizāciju un pašrealizāciju, starp spirituālismu un pragmatismu un piedāvā dažādas iespējas padarīt mūs izturīgākus.

Nils Stelte (1989) ir vācu fotogrāfs no Berlīnes. Viņš ir absolvējis Ostkroicas fotogrāfijas skolu, kā arī ieguvis bakalara grādu sociālās zinātnēs Humbolta universitātē.