/ Dovile Dagiene / Foto stāsts

Augu atmiņa

Ideja par fotogrāfiju drukāšanu uz augu lapām man radās, kad, strādājot pie augu atmiņu tēmas arhīvos, atklāju botāniķa Jakuba Movšoviča stāstu. Movšovičs bija ebreju izcelsmes botāniķis, kurš strādāja Stefana Batorija Universitātē Viļņā. Pirms kara viņš aizstāvēja disertāciju par Paneri pļavu floru. Kara laikā jaunajam zinātniekam nācās slēpties botāniskajā dārzā. Ir liecības un nostāsti, ka kara laikā viņš uz botānisko dārzu atvedis ebreju bērnus no Viļņas geto. Šķiet, ka viņš vēlējās parādīt bērniem dārzu un augus, it kā dodot viņiem iespēju atgūties no kara šausmām. Šis stāsts mani iedvesmoja meklēt bērnu sejas arhīvos.

Darbos Vēsture skatās uz mums, Klasesbiedri, Māsa un brālis un citos darbos no sērijas Augu atmiņa, augu lapas izmantotas kā materiāls, uz kura pārnestas arhīvu fotogrāfijas ar Viļņas bērniem. Šīs fotogrāfijas ir bērnības atspulgi, kas atrasti Viļņas Gaona ebreju vēstures muzeja arhīvā. Pēckara gados, pēc Viļņas geto likvidācijas, šīs fotogrāfijas kā no kokiem krītošas lapas tika izkaisītas pagalmos un ielās. No ierāmētajām lapām uz mums raugās sāpīgu pārdzīvojumu, nepiepildītu likteņu un sapņu ēnas.

Šajā projektā attēla radīšanai es izmantoju antotīpijas tehniku (gr. ánthos – zieds). Tas ir sen pazīstams alternatīvs organiskās fotogrāfijas process, kurā izmanto gaismjutīgus augu pigmentus, parasti hlorofilu, lai iegūtu fotogrāfisku attēlu. Viens no iespējamiem antotīpijas tehnikas rezultātiem ir hlorofila nospiedumi jeb, kā es ierosinu tos saukt, fitogrāfijas (gr. phyton – augs, grapho – rakstīt).

Dovile Dagiene jeb DoDA (1981) ir māksliniece un fotogrāfe, kas dzīvo un strādā Viļņā. 2020. gadā absolvējusi Viļņas Tēlotājmākslas, fotogrāfijas un mediju mākslas akadēmiju, iegūstot DFA (mākslas doktora) grādu. Pētnieciskās intereses ietver atmiņu, iztēli, laiku un vietu fotogrāfijā. Savā jaunākajā projektā par augu atmiņu māksliniece pēta analogās fotogrāfijas medija robežas.