/ Inga Pizāne / Foto stāsts

Visintīmākā vieta cilvēkā ir viņa vientulība

Intīma, manuprāt, ir ne tikai pati vientulība, kas lielāku vai mazāku platību aizņem katrā no mums, bet arī tiekšanās pie vai pēc otra cilvēka. Nevēlēšanās to atzīt, bet iekšēja apzināšanās, ka esam ļoti trauslā, skaistā veidā atkarīgi no citiem cilvēkiem. No viņu klātbūtnes, atzinības, siltuma.

Inga Pizāne (1986) ir dzimusi Krāslavā, dzīvo Rīgā, dzejniece, nodarbojas arī ar fotogrāfiju un interesējas par kino. Ar foto sēriju Ja esmu brīvs, tad kāpēc jūtos ieslodzīts pērn iekļuva FK Balvas finālā.