/ Pavlo Borščenko / Foto stāsts

Ķeriet varoni

Esmu no mazas provinces pilsētas Ukrainā un uzaugu padomju ēras pēdējos gados. Šim periodam bija nozīmīga loma manos identitātes meklējumos, jo tad vizuāli sadūrās dažādi ideāli un tas atstāja paliekošu iespaidu uz manu psihi.

Šajā sērijā es pētu atšķirīgu ideālu pārklāšanos un zaudēšanu, aizgājušā laikmeta arhetipiskās personības un mēģinu tās no jauna iztēloties līdz ar zaudētajām utopiskajām nozīmēm.

Es atdarinu savas bērnības ideālistiskos tēlus un mēģinu sevi iztēloties šajās izdomātajās lomās mūsdienās. Tomēr šiem personāžiem vairs nav nekādas ietekmes, jo tagad tas ir tikai mentāls vingrinājums.

Šķiet, ka tas atgādina supervaroņu spēli. Šis stāsts atklāj varoņa iekšējo ceļojumu. Viņš mēģina orientēties pagātnes un tagadnes reliktos, dzīvojot laikmetā, kurā vēsture netiek ņemta vērā un vērtības tiek izkropļotas.

Pavlo Boroščenko (Pavlo Borshchenko, 1988) ir fotogrāfs no Ukrainas, kurš sobrīd dzīvo Varšavā. Strādā ar tēmām, kas saistītas ar padomju mantojumu un tā ietekmi uz sabiedrību.