/ Foto Kvartāls / Notikumi

Latvijas Dabas fonds laidis klajā mākslas foto kalendāru Mitrāji

Latvijas Dabas fonds (LDF) sadarbībā ar fotogrāfu un mākslinieku Kristapu Kalnu ir izdevis lielformāta mākslas foto kalendāru MITRĀJI, kas veltīts šī gada dzīvotnei – mitrājiem. Kalendārā atainotas dažādas mitrāju ainavas saistībā ar konkrētā gadalaika sajūtām un tas tapis visa pērnā gada garumā, fotogrāfam ceļojot pa dažādām mitrāju teritorijām Latvijā, tai skaitā tām, kurās LDF šobrīd veic dabas atjaunošanas darbus. Kalendāru pret ziedojumu var iegādāties, sazinoties ar LDF, un visi iegūtie līdzekļi tiks veltīti mitrāju atjaunošanai.

Mitrāji ir ekosistēmas, kurās sastopas daba un ūdens – tajos ir ļoti piesātināta bioloģiskā daudzveidība, kā arī tie sniedz mūsu pastāvēšanai būtiskus ekosistēmu pakalpojumus – regulē palus, attīra ūdeni, uzkrāj oglekli, tā mazinot klimata pārmaiņas. Lai arī mitrāji ir eksistenciāli nozīmīgi arī cilvēku pastāvēšanai, Latvijas sabiedrībā tie nav īpaši plaši zināmi un novērtēti.

“Mitrāji ir tāds dabas elements, kas nepakļaujas vienkāršotai estetizācijai un vieglai izmantošanai, lai rādītu dabas vērtību. Taču tieši to dažādība un daudznozīmība var cilvēkus tuvināt dziļākai un pamatīgākai dabas izpratnei. Tāpēc ar šo kalendāru aicinām ieraudzīt, sajust un sākt iepazīt mitrājus, jo tie mums ir vajadzīgi vairāk, nekā mēs domājam,” saka Liene Brizga-Kalniņa, LDF komunikācijas vadītāja.

“Manas bildes ir sajūtas brīdī uzmests skats, gabaliņš pasaules, kas ieraudzīts noteiktā mirklī, ne ilgi un rūpīgi konstruēts kadrs. Manas sajūtas mitrājos, protams, nav atraujamas no gadalaika izjūtām – Jāņunakts skurbums vai novembra skaudrums, kur it kā šķembu sadragātajā ainavā es lepns sajūtu Brīvības cīņu lielo uzvaru. Es gribētu, lai šīs bildes pie sienas ir kā logs uz nemaz neaizskartu, pilnīgi īstu īstenību,” stāsta fotogrāfs Kristaps Kalns.

Mākslas zinātniece Aija Brasliņa par kalendāru MITRĀJI: Fotografējot Latvijas mitrāju ainavas, Kristaps Kalns caur kameras aci tver ziemeļnieciskos dabasskatus gadalaiku un tēlainu noskaņu mainīgumā. Apstādināto mirkļu daudzveidībā neizbēgami atklājas viņa paša subjektīvā redzējuma klātesamība – ainaviskās vides vērojuma pietāte un perfekcijas meklējumi saplūst ar romantisku izjūtu, vienlaikus – ar apzinātām atsaucēm arī uz Latvijas glezniecības klasikas mantojumu. Motīvu un apgaismojuma izvēlē, kompozīcijas kadrējumā un formas elementu saspēlē pavīd atspulgi gan no žanra patriarha Vilhelma Purvīša harmoniskā ideālās ainavas kanona, gan no gaistoša impresionistiska viegluma un viņa laikabiedra Johana Valtera iespaidiem: «Kur ir drusku ūdens un pļavas, tur ir skaisti.» Dokumentējot unikālas, saudzējamas un atjaunojamas Latvijas dabas pasaules vērtības, Kristaps Kalns sev raksturīgajā rokrakstā apliecina fotogrāfijas medija māksliniecisko spēku un ar radītajiem vizuālās realitātes tēliem veido dziļākas mūsu kultūrvērtību saiknes.”

Kalendāru (izmērs ir 63×50 cm) var iegādāties pret ziedojumu, sazinoties ar Latvijas Dabas fondu pa e-pastu ldf@ldf.lv. Iegūtie līdzekļi tiks izmantoti, lai atbalstītu LDF īstenotos dabas atjaunošanas darbus vairākās mitrāju teritorijās Latvijā.