/ Foto Kvartāls / Notikumi

Rasas Jansones kolāžu izstāde galerijā ALMA

No 23. februāra līdz 19. aprīlim galerijā ALMA būs aplūkojama Rasas Jansones jaunā lielizmēra kolāžu sērija Tava pēda uz manas plaukstas; vienmēr, Rafael. Izstāde tiek organizēta divos cēlienos. Pirmajā cēlienā Jansone eksponēs kolāžas un eļļas glezniecības tehnikas apvienojumu uz lielizmēra saplākšņa (daļēji eksponēts ALMA ekspozīcijā Ice Palace Studio NADA Miami 2023), otrajā cēlienā tiks eksponēts kolāžas cikla turpinājums uz papīra.

Rasa Jansone ir zināma kā māksliniece un publiciste, kas jau ilgstoši nodarbojas ar mātbūšanas jautājumu neredzamo, nepieklājīgo un sāpīgo pusi – to pusi, kuras apzināšana un iecelšana publiskās uzmanības lokā Latvijā norisinās salīdzinoši nesen.

Kolāžās tiek interpretēti Rafaela Mazās Kauperu Madonnas, Albas Madonnas un Madonnas ar ciglīti hrestomātiskie gleznojumi paralēli citu Renesanses mākslinieku svētās mātišķības attēlojumiem. Vienlaicīgi izstādei Tērbatas ielā ALMA soctīklu kontos tiks publicēti īsi Jansones stāstījumi par Rafaela gleznojumu blīvo simbolismu un saistību ar izpratni par to, kādai jābūt mūsdienu mātei. Kādu apsvērumu vadīti mēs vēl arvien mēdzam rūpju nomāktu mammu laipni nodēvēt par svēto? Uz ko īsti balstās, piemēram, Māmiņdienas patoss? Ne jau uz sabiedrības patiesu izpratni par mātes rūpēm. Feminisma pētniece Žaklīna Roza (Jacqueline Rose) savā darbā Mātes. Eseja par mīlestību un cietsirdību rezumē: “Izsakoties nežēlīgi – māte drīkst ciest, viņa drīkst būt mūsu sirsnīgās līdzjūtīgas objekts tik ilgi, kamēr vien nesāks iedziļināties vai pārāk daudz runāt”. Un visbiežāk viņas nerunā. Viņa ir pārāk nomāktas ar savu nespēju būt labai mātei, pārāk apmulsušas, lai to darītu. Kur nu vēl lai protestētu.