/ Foto Kvartāls / Notikumi

Atklās izstādi Radi/rādi citu pasauli! Fotomontāža Latvijas presē starpkaru posmā

Attēla vēsturei pievēršas Rīgas Fotogrāfijas biennāles 2024 izstāde Radi/rādi citu pasauli! Fotomontāža Latvijas presē starpkaru posmā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kur pirmoreiz tiks eksponēti fotogrāfiju paraugi no 20. gs. 20.–30. gadu Latvijas preses izdevumiem. Izstādes atklāšana – 10. maijā plkst. 17.

Pēc neatkarīgas Latvijas valsts izveidošanas sākās strauja preses izdevumu attīstība. Visai ātri radās izpratne, ka preses slejās publicēts attēls nereti ar saturu iepazīstina daudz efektīvāk nekā drukāts vārds, tālab attēlam vajadzēja kļūt vēl vairāk pamanāmam. Fotogrāfi sāka izmantot fotomontāžas tehniku, kas sniedza gluži citas iespējas radīt priekšstatu par sabiedrības sociālajām un kultūras dzīves norisēm. Tematiskā ziņā Latvijas presē publicētās fotomontāžas atspoguļoja teju visas dzīves jomas: jaunās valsts ražošanas nozares un attīstību, Ķeguma spēkstacijas celtniecību, aviācijas spēku ikdienu un svētkus, sociālo netaisnību un kapitālistiskās ekonomikas ēnas puses, izcilas personības. Vēl jo nozīmīgāks bija preses fotogrāfu ieguldījums Latvijas valsts tēla veidošanā un Kārļa Ulmaņa personības prezentācijā.

Reinholds Kasparsons. Mūsu olimpieši Jānis Dimza un Jānis Daliņš. Kolāža. Reproducēts: Atpūta, Nr. 401, 3.07.1932. Attēls: Latvijas Nacionālā bibliotēka

Izstādes kuratore Irēna Bužinska ekspozīcijā iekļāvusi daļu no Zinas Āres, Jāņa Baltiņa, Roberta Brieža, Reiholda Kasparsona, Eduarda Krauca un Roberta Aleksandra Rīdela veikuma. Saprotamu iemeslu dēļ fotomontāžu oriģināli nav saglabājušies, tāpēc izmantotas to kopijas no izdevumiem Rīts, Brīvā Zeme, Atpūta, Mūsu Mājas Viesis, Pasaules Pasts, Filma un Skatuve, Malienas Ziņas. Visi šo izdevumu eksemplāri atrodami Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumā.

Izstāde apskatāma Latvijas Nacionālās bibliotēkas 4. stāva vestibilā no 11. maija līdz 13. jūlijam darbdienās no plkst. 11 līdz 19 un sestdienās no plkst. 10 līdz 17. Savukārt 23. maijā plkst. 18.00 notiks arī izstādei veltīta saruna. Izstāde un saruna apmeklējama bez maksas.