/ Agņeška Sejuda / Foto stāsts

HOAX

Šodienas Polija jaunas fotogrāfes skatījumā.