/ Gunta Podiņa / Blogs

Neredzīgo ciems

Strazdumuižā Rīgas nomalē dzīvo vairāk nekā 200 neredzīgo.