/ Hanness Jungs / Foto stāsts

Kā dzīve?

Vācu fotogrāfs veido fotoprojektu par pašnāvībām Lietuvā.