/ Karina Fomina / Foto stāsts

Dzīvoklis nr.

Krievijas fotogrāfe cenšas pārvarēt uzspiestos domāšanas modeļus.