/ Kristīne Rožkova / Foto stāsts

Dāča

Savādā vasarnīcu kultūra Krievijā.