/ Matilda Avdžejčika / Foto stāsts

Jauki

Poļu fotogrāfes darbi skatāmi Rīgas Fotomēnesī.