/ Torstens Šūmans / Foto stāsts

Inclined

Vācu fotogrāfs iemūžina situācijas un objektus urbānā vidē Vācijā.