/ Vladimira Kotra / Foto stāsts

Himēra

Čehu fotogrāfe dokumentē kāda vīrieša dzimuma pārmaiņas.