/ Arnis Balčus / Foto stāsts

Milicijas darbs naktī

1960. gada 3. decembrī fotogrāfs Dominiks Gedzjuns devās līdzi miliču vienībai nakts maiņā. Lai arī viņš izfotografēja tikai divas 35mm fotofilmiņas, ar to pietika, lai uzburtu milicijas darba kopainu – sākot ar izsaukumu pieņemšanu iecirknī, cilvēku aizturēšanu, beidzot ar skatiem no atskurbtuves u.c. Neviens no tās nakts kadriem netika publicēts laikrakstā Cīņa, kurā tolaik strādāja Gedzjuns, ne arī žurnālā Zvaigzne, ar ko fotogrāfam bija regulāra sadarbība. Gedzjuna meita Regīna pieļauj, ka tie varētu būt bijuši miliči no Mežaparka, jo tolaik ģimenei esot bijušas labas attiecības ar sava rajona kārtībsargiem un sarunāt doties miličiem līdzi reidā nevarētu būt bijis sarežģīti.

Pāršķirstot tā laika avīzes, visbiežāk milicija piesaukta lasītāju vēstulēs, kurās cilvēki aicina miličiem būt bargākiem. Piemēram, kādā Cīņas numurā lasītāji sūdzas redakcijai, ka milicijas darbinieki pārāk liberāli izturas pret apstādījumu postītājiem. Vēstulēs raksta arī par gadījumiem, kad “milicijas darbinieki vienaldzīgi noraugās, ka nolaidīgi gājēji viņu acu priekšā nosviež uz ielas papirosu galus, sērkociņus, tramvaja biļetes, papīrus utt”. Citā numurā lasām, ka cilvēkam uz galvas uzkritis degošs papiross, ko pa ceturtā stāva logu izsviedis kāds vīrietis. Kāds cits pilsonis sūdzējās, ka tam uz galvas uzkritušas smiltis, jo pa trešā stāva logu kāda pajauna sieviete mierīgi purinājusi grīdsegas. Interesanta aina paveras arī reģionu avīžu milicijas hronikās. Padomju Kuldīgā raksta: “Restorānā Venta kolhoznieks Kirils Molčanovs nolamāja sievu un dusmās svieda tai sejā maizes gabalus. Par to Molčanovs bez algas pastrādās piecas dienas apsardzībā”. Lielāko daļu hronikas reģionos aizņem gadījumi, kas saistīti ar žūpošanu: “Staņislavs Baiks piedzēries ieradās Zeltiņu mājās bēru laikā. Ar nazi viņš uzbruka bēru dalībniekiem un nolamāja tos. Tautas tiesa sodīja Baiku ar 15 diennaktīm aresta”.

Ļoti iespējams, ka Gedzjuna uzdevums tajā naktī bija celt milicijas prestižu. Šodien varam tikai minēt motīvus, kas lika tapt šīm fotogrāfijām, tomēr arī pec 50 gadiem tām nav zudis stāstījuma potenciāls, lai arī vienīgais, ko mēs droši zinām par šiem attēliem, ir tikai to uzņemšanas laiks, 1960. gads, un uz negatīvu iepakojuma uzrakstītais nosaukums Milicijas darbs naktī.