/ Viesturs Pinka / Foto stāsts

Vērojot

Šī fotogrāfiju sērija ir tapusi pēdējo divu gadu laikā kā manu ikdienas vērojumu fiksācija – vietu, cilvēku, to (iz)maiņu un mijiedarbības dokumentācija. Fotogrāfijas esmu uzņēmis, pārvietojoties tikai vienā Rīgas autobusa maršrutā – ļaujot skatītājam minēt un nojaust tā sākuma un gala pieturu, ieraudzīt pasažieru dažādību un ainavas mainību.

Cilvēki šajā autobusā ir ļoti dažādi – gan tādi, kuriem šis brauciens ir pirmā iepazīšanās ar Rīgu, vai, gluži pretēji, pēdējais skatiens uz pilsētu, gan tādi, kuriem tas ir vien pierastais, garlaicīgais, apnicīgais un ikdienišķais ceļa posms.

Fotogrāfijās vēlos pievērst skatītāja uzmanību tam, ko mēs, ja vien esam kaut mazliet ieinteresēti un kaut mazliet vēlamies, varam pamanīt. Nepieciešams tik vien, kā vērīgāk palūkoties ārā pa autobusa logu un sev apkārt, lai šķietami ikdienišķajā un vienkāršajā ieraudzītu ko skaistu un neparastu, jā, dažkārt arī neglītu un nepatīkamu. Glītais un neglītais, priecīgais un skumjais, savējais un svešais, tuvais un tālais, bagātais un nabagais, jaunais un vecais, sakoptais un pamestais, modernais un senais, saprotamais un nesaprotamais – tik dažāds ir šis maršruts, tā pasažieri un ainava aiz loga no sākuma līdz gala pieturai. Un man patīk to redzēt un ieraudzīt.

Viesturs Pinka (1980) jau vairāk kā 10 gadus nodarbojas ar fotogrāfiju, mācījies ISSP Skolā. Viņš piedalījies vairākās grupu izstādēs un radošās darbīcās.