/ Dāvids Magnusons / Foto stāsts

Šķīstība

Šķīstības ballē jaunas meitenes apsola “dzīvot šķīstu dzīvi Dieva priekšā” un saglabāt nevainību līdz laulībām. Apmaiņā pret to viņu tēvi paraksta saistības par viņu meitu šķīstības sargāšanu. Dažkārt tiek mīti gredzeni, simbolizējot dotos solījumus. Es esmu fotografējis un intervējis jaunas meitenes un viņu tēvus, kas ir piedalījušies šķīstības ballēs Luiziānā, Kolorādo un Arizonā, ASV.

Kad es pirmo reizi izdzirdēju par šķīstības ballēm, es iztēlojos dusmīgus amerikāņu tēvus, kas pārspīlēti baidās par jebko, kas varētu kaitēt viņu meitām vai meitu godam. Bet, kad ieguvu vairāk informācijas, es sapratu, ka tēvi, ka jau visi vecāki, vienkārši vēlējās pasargāt savus tuvākos – labākajā, tiem zināmajā veidā. Bieži tās bija pašas meitenes, kuras izrādīja iniciatīvu apmeklēt balles. Šādu lēmumu viņas bija pieņēmušas pēc savas pārliecības un ticības, un bieži tēvi pat nezināja, kas tās šķīstības balles tādas ir, pirms meitas viņus nebija uz tām ielūgušas.

Jo vairāk es kaut ko uzzināju, jo vairāk es biju pārsteigts par to, ka es tik pārsteidzīgi biju gatavs nosodīt cilvēkus, kurus es nemaz nepazinu. Man bija skaidrs, ka tas, kas mūs šķīra, bija atšķirīgās kultūru ietekmes un vērtības, kas mūsos bija ieaudzinātas. Darbā Šķīstība es vēlējos uzņemt portretus – tik skaistus, ka meitenes un viņu tēvi varētu lepoties par attēliem tādā pašā mērā, kā tie varēja lepoties par saviem pieņemtajiem lēmumiem – kamēr skatītāji ar citu iepriekšējo pieredzi, iespējams, saskatītu pavisam citu stāstu šajās fotogrāfijās.

Sev esmu darbu Šķīstība nodefinējis kā projektu, kura mērķis ir saprast, kā mūs ietekmē sabiedrība, kurā uzaugam, un kā mēs interpretējam pasauli caur vērtībām, kuras mēs uzskatām par savām.

Dāvids Magnusons (David Magnusson, 1983) dzīvo un strādā Stokholmā, Zviedrijā. Viņš ir studējis Ziemeļvalstu fotogrāfijas skolā (Nordic School of Photography) pie tādiem pasniedzējiem kā Anna Klārena (Anna Clarén), Anderss Petersens (Anders Petersen) un Tomass Vāgstroms (Thomas Wågström). Pirmā monogrāfija Šķīstība tika publicēta 2014. gada martā (izdevējs Max Ström) izstādes Fotografiska laikā Stokholmā. Šķīstība ir saņēmusi vairākas balvas un ir publicēta vairākos starptautiskos medijos, tostarp The Guardian, Huffington Post, TIME Magazine, Der Spiegel, BBC, Los Angeles Times un The Daily Mail.