/ Virdžilio Fereira / Foto stāsts

Esamība un tapšana

“Tapšana” ir filozofisks koncepts, kas aplūko pārmaiņas kā procesu un pāreju no viena stāvokļa otrā. Tas attiecas uz izmaiņām esamībā. Pārmaiņas ir neizbēgama un svarīga pasaules daļa.

Šis projekts ir par emigrāciju. Mani interesēja hibrīda identitāte, trešās telpas jēdziens, vecais un jaunais, polaritāte, dzīvojot pa vidu dažādām kultūrām, valodām un robežām. Pēc dažu zinātnieku domām, trešā telpa ir divu vai vairāku kultūru un valodu mijiedarbība un artikulācija. Vecais un jaunais ir esamības stāvokļi un sociālu, nacionālu, ģeogrāfisku un lingvistisku telpu mijiedarbības rezultāts. Homi Baba šo mijiedarbību sauc par “kultūras hibridizācijas procesu”, kas “dod iespēju veidoties kaut kam atšķirīgam, jaunam un neatpazīstamam, jaunam nozīmes un reprezentācijas mijiedarbības laukam”.

Šajā jaunajā sociālajā un ģeokulturālajā kontekstā emigranti ir būtnes kustībā, kas atrodas starp “veco, kas ir daļa viņu identitātes, un jauno, kas kļūst par daļu viņu identitātes”. Emigranti tiek aicināti mainīt savu identitāti un piemēroties jaunām un mainīgām situācijām. Mans mērķis bija fotogrāfiski izpētīt šos sarežģītos procesus, koncentrējoties uz sajūtām un idejām par atšķirību vai svešādību, atmiņu, identitāti un mobilitāti.

Virdžilio Fereira (Virgílio Ferreira, 1970) ir portugāļu fotogrāfs. 2012. gadā viņš ieguva maģistra grādu Braitonas Universitātē. Fereira saņēmis vairākas balvas, un viņa darbi tikuši izstādīti Eiropā, Tuvajos Austrumos, ASV un Dienvidaustrumāzijā.