/ Marija Gruzdeva / Foto stāsts

Krievijas robežas

Krievijas robežas ir dokumentāls fotopētījums par Krievijas robežu. Tomēr projekts nav tikai iznākums pastaigai gar robežu, bet arī intelektuāla ceļojuma rezultāts, pētot saistību starp teritoriālajām robežām, identitātēm un kolektīvo atmiņu.

Sarežģītā padomju pagātne kombinācijā ar neskaidru nākotni un Krievijas plašumiem liek raudzīties uz šīm teritorijām kā uz problemātisku reģionu politiskā, fiziskā un ētiskā ziņā. Robežas un tām piegulošās teritorijas ir bijušas liecinieces vēsturiskajiem notikumiem un to sekām – politiskajām, sociālajām un kulturālajām. Šajās teritorijās pagātne tiekas ar tagadni, kultūras mijas, un identitātes tiek pakļautas riskam. Robežu izmaiņas gan apvienošanās, gan atdalīšanās procesu rezultātā vienmēr ir bijušas saistītas ar identitātes apdraudēšanu.

Projektu neierobežo fiziskās robežas un to izmaiņu dokumentēšana, tas ir kultūras simbolu pētījums saistībā ar kolektīvo identitāti un ainavu kā tās metaforisko reprezentāciju.

Marija Gruzdeva (Maria Gruzdeva, 1989) ir Krievijā dzimusi fotogrāfe, kura dzīvo un strādā Londonā. Viņa absolvējusi Centrālo Sentmārtina Mākslas un dizaina koledžu un Londonas Komunikāciju koledžu. Saņēmusi Ideastap & Magnum Photos balvu, uzvarējusi Magenta Flash Forward Emerging Photographer 2012 un Fresh Faced Wild Eyed konkursā. Piedalījusies izstādēs un rīkojusi personālizstādes Krievijā, Apvienotajā Karalistē, Francijā, Šveicē, Beļģijā un Malaizijā.