/ Lilija Limijana / Foto stāsts

Kungi un kalpi

Mūsdienās kā portreta galvenos varoņus redzam darba devēju un darba ņēmēju. Šo “prasību” netieši formulē kapitālistiskā sabiedrība, kas uz mākslu raugās kā sava statusa definēšanas iespēju.

Fotogrāfijas popularitāte ir viens no iemesliem cilvēku apsēstībai ar tipoloģiju. 20. gadsimta 30. gados Augusts Zanders foto sērijā Laika seja demonstrē tipus; personība un individualitāte ir mazvērtīgāka nekā norāde uz sociālo piederību. Mūsdienu kapitālistiskajā sabiedrībā, kad sociālo šķiru dalījums nav tik acīmredzams, īpašuma un varas attiecību attēlošanas tradīcija turpinās. Šajās fotogrāfijās nav saskatāmas ne sejas, ne iekšējie pārdzīvojumi; viss, kas paliek pāri, – attiecību indekss starp cilvēkiem un viņu vidi. Kā Sūzena Zontāga raksta grāmatā Par fotogrāfiju, kamera vienmēr vairāk apslēpj nekā atklāj. Subjektu sejās nav emociju vai kaislību – tās ir kā maskas. Tā ir sociālo masku – kungu un kalpu – izstāde.

Tomēr šķietamā attēlu neitralitāte ir slazds. Subjekti raugās tieši kamerā. Šādā veidā skatiens ir pievērsts tam, kas skatās. Tādējādi kungu un kalpu jautājums tiek pagriezts pa 180 grādiem: tas ir ietverts nevis stāstā, bet attiecināts uz skatītāju. Kāda ir skatītāju pozīcija – vai viņi grib identificēties ar kungiem vai uztver kalpus kā galvenos varoņus, vai, iespējams, saskata lietu kulta pārsvaru pār cilvēku attiecībām?

Lilija Limijana (Lilia Limiyan, 1971) ir turkmēņu fotogrāfe, kas dzīvo un strādā Maskavā kopš 1991. gada. Sākumā bija baletdejotāja, 2010. gadā pievērsās fotogrāfijai un uzsāka studijas Rodčenko fotogrāfijas un multimediju skolā. 2014. gadā izvirzīta Kandinska mākslas balvas finālā.