/ Georgs Avetisjans / Foto stāsts

Dzimtene. Garākais ciemats valstī

Dzimtene (Homeland) ir nostalģisks vēstījums par vietu un atmiņām Kaltenē un tā neseno vēsturi, sākot no Otrā pasaules kara un beidzot ar Padomju Savienības sabrukumu 1991. gadā. Kad krita Dzelzs priekškars, vietējā ekonomika mainījās, un 2004. gadā pēc pievienošanās Eiropas Savienībai tā mainījās atkal. Šie vēsturiskie pavērsieni radīja lielu ietekmi uz sabiedrību un tās sapņiem, un daudzus no šiem sapņiem jaunākās paaudzes atstāja novārtā.

Pēc pāris gadu prombūtnes es nolēmu atgriezties un vēlreiz apciemot mājas. Ar fotogrāfijas palīdzību centos atgriezties ainavā un atsaukt vietējo iedzīvotāju atmiņas un emocijas.
Ciemats šķita kļuvis par dzīvesveida vai laika rituma metaforu, atklājot gan pagātni, gan tagadni un nākotni un to, kā laiks ietekmē un maina mūsu sajūtas par kādu vietu.

Georgs Avetisjans (1985) ir fotogrāfs no Latvijas, bet dzīvo Lielbritānijā. Šogad absolvējis Braitonas universitātes maģistrantūras programmu fotogrāfijā. Viņam ir bijušas vairākas izstādes Latvijā un Lielbritānijā, un nesen viņš pašizdeva grāmatu Homeland.