/ Aneta Vuičika / Foto stāsts

Ad maiorem Dei gloriam/Visu lielākam Dieva godam

Kāda patlaban ir Polijas katolicisma būtība? Kādu valodu tas lieto? Kāda ir tā vieta sabiedriskajā dzīvē? Vai radušies jauni veidi, kā kalpot Dievam, vai ir tikai vecā satura maskas?

Kā reliģiozitāte ietekmē poļus neatkarīgi no tā, vai viņi sevi ar to identificē vai ne? Vai Kristum vajadzētu būt Polijas karalim? Vai ornātam jākalpo par politisku plakātu?

Šai projektā pētīts Polijas katolicisms un veids, kā tas ietekmē poļu mentalitāti.

Aneta Vuičika (Aneta Wójcik, 1971) ir poļu fotogrāfe, kura studējusi psiholoģiju Jagaiļa Universitātē Krakovā un fotogrāfiju Silēzijas Universitātes Radošās fotogrāfijas institūtā Opavā, Čehijā. 13. maijā viņas darbi būs redzami Rīgas Fotomēneša konkursa Fakti un precizējumi finālistu projekcijās.