/ Adelīna Darviņa / Foto stāsts

American Dream

“Amerikas sapnis ir sapnis par zemi, kurā dzīve ir labāka, piepildītāka un bagātāka jebkuram tās iedzīvotājam, zeme, kurā katram indivīdam ir dotas izaugsmes iespējas, balstoties uz viņa spējām un sasniegumiem. [..] Tas nav sapnis par izsmalcinātiem auto un labu algu, tas ir sapnis par sociālo kārtību, kurā jebkuram vīrietim un jebkurai sievietei tiks dota iespēja gūt cieņu un atzinību no sabiedrības par saviem individuālajiem sasniegumiem, neņemot vērā viņa dzimšanas vietu un stāvokli sabiedrībā.” Tā amerikāņu rakstnieks un vēsturnieks Džeimss Truslovs Adamss grāmatā The Epic of America raksturoja Amerikas sapni.

Amerikas sapņa pamatvērtības postulē, ka jebkuram sabiedrības pārstāvim ASV ir dotas vienlīdzīgas iespējas sasniegt savus mērķus. Lai to nodrošinātu, sabiedrībā tiek noteikti ideāli demokrātijai, tiesībām un iespēju brīvībai. Amerikas sapņa vērtību kopums vēsturiski ir tikts ierakstīts ASV Neatkarības deklarācijas preambulā, kurā apgalvots, ka visi cilvēki ir radīti vienlīdzīgi, ar vienādām tiesībām uz dzīvību, brīvību un tiekšanos pēc laimes.

Amerikas Savienotajās Valstīs uzskata, ka nauda tiek nopelnīta ar smagu darbu, nevis mantota, un tie, kas nav spējuši sasniegt savus mērķus, ir mazāk strādājuši, lai tos sasniegtu. Tik ilgi, kamēr pastāvēs nevienlīdzība sabiedrībā, spēs pastāvēt sapnis un pastāvēs cilvēki, kas vēlēsies to sasniegt. Šāds apgalvojums izriet no konteksta, ka to ir radījusi viena no pasaules bagātākajām nācijām ar lielāko ienākumu diferenci starp zemāko un augstāko sabiedrības slāni.

Darbs pie projekta Amerikas Sapnis tika aizsākts 2015. gadā, kad aizsāku tēmas teorētisko izpēti, taču 2016. gadā devos 21 000 km garā ceļojumā apkārt ASV, apceļoju 39 ASV štatus. Ceļojuma laikā pievērsu uzmanību Amerikas sapņa reprezentācijai nācijas etosā un tā korelācijai ar sociālajiem apstākļiem, kā arī naudas nozīmei patērētājsabiedrībā.

Adelīna Darviņa (1995) ir latviešu fotogrāfe, dzīvo un strādā Rīgā. Absolvējusi Rīgas Stradiņa universitātes programmu Fotogrāfija, iegūstot sociālo zinātņu bakalaura grādu komunikāciju zinātnē. Darviņa šogad iekļuva FK Balvas finālā, bet viņas fotogrāfiju izstāde American Dream skatāma peldošajā galerijā Noass līdz 17. jūnijam.