/ Foto Kvartāls / Foto stāsts

Caurvējš – FK izlase

Līdz 22. jūnijam D27, Dzirnavu ielā 27, ir skatāma šā gada ISSP Skolas absolventu izstāde Caurvējš, kas notiek festivāla Rīgas Fotomēnesis 2017 ietvaros. Pamatā ņemot personīgu pieredzi, jaunie fotogrāfi pieskaras tēmām, kas rodas sadursmē starp indivīda iekšējo stāvokli un ārpasauli. Katra istaba daudzdzīvokļu mājas otrajā stāvā ir pārtapusi par savdabīgu autora iekšējās pasaules atspoguļojumu, rezultātā radot vienas paaudzes psiholoģisku portretu.

FK piedāvā savu izlasi ar ISSP Skolas 2015/2017 absolventu darbiem. Šobrīd iespējams pieteikties nākamajam ISSP Skolas mācību gadam!