/ Reinis Hofmanis / Foto stāsts

Un

Kamēr ikdienā dažādas prakses un rituāli ir veidojušies, pārmantojot un sapludinot gadu simtiem senas tradīcijas, mūsdienu pasaulē ir ierasts pagānisko pretnostatīt kristīgajam. Mēģinot izskaidrot, kā ir būvēta cilvēka garīgā realitāte, nereti notiek kategoriju sadursme. Tomēr ikdienā tās dzīvo līdzās – kā senās svētvietas, kas saglabājušās baznīcu tuvumā, vai pagānisma simboli dziesmu svētku repertuārā. Dažas tradīcijas laika gaitā zaudē savu sākotnējo nozīmi un iegūst jaunu saturu.

Projekta nosaukums Un, kas vienlaikus ir visvairāk minētais vārds Bībelē, ir izvēlēts kā pretrunīga atsauce uz tematisko plašumu jautājumā – reliģiskais un pagāniskais, kur “un” kā saiklis pilda tā saistošo, nesadalošo funkciju. Pagāniskais un kristīgais – šīs abas realitātes ir daļa no cilvēcīgās pasaules pieredzes. Jautājums, kas paliek atklāts projektā Un, – vai šo mijiedarbību ir nepieciešams atšķetināt vai pretstatīt?

Reinis Hofmanis (1985) ir latviešu fotogrāfs, kurš ieguvis maģistra grādu Latvijas Mākslas akadēmijā, studējis fotogrāfiju Hanoveres Lietišķo zinātņu un mākslas universitātē. 2012. gadā uzvarējis Archifoto balvas konkursā. Viņa darbi publicēti tādos izdevumos, kā The New York Times, The Financial Times, Spiegel, Esquire, Bloomberg, Le Monde, The Globe and Mail, The British Journal u.c. Šogad publicēti arī izdevumā Latvijas fotogrāfija 2017.