/ Nils Stelte / Foto stāsts

Drošībā

Līdz ar katru teroristu uzbrukumu Eiropā pieaug draudi, un līdz ar tiem – vēlme pēc drošības. Drošības sajūta, ko nevar vienkārši radīt, bet kurai jātiek demonstrētai. Drošības politikai, kas reaģē uz sabiedrības bailēm, ir vajadzīgi ātri un redzami risinājumi: policijas kvazi-militarizācija, betona barjeras, sabiedrības uzraudzība un krīžu simulācija.

Terorisms ir cīņa ar nevienlīdzīgiem līdzekļiem. Tas rada visur klātesošu šoka sajūtu un provocē spēcīgu pretreakciju. Manas fotogrāfijas dokumentē smalkās pārmaiņas, kas rodas, cenšoties panākt drošību. Šīs pārmaiņas operē starp tehnoloģijām un improvizāciju, plašsaziņas līdzekļu veidošanu un pētniecību, un veido jaunu tādu objektu infrastruktūru, kas paredzēti mūsu aizsardzībai.

Nils Stelte (1989) ir vācu fotogrāfs no Berlīnes. Viņš nesen pabedza Ostkroicas fotogrāfijas skolu, kā arī ieguvis bakalara grādu sociālās zinātnēs Humbolta universitātē.