/ Marija Tomanova / Foto stāsts

Jaunie amerikāņi

Marijas Tomanovas projekts Jaunie amerikāņi nepievēršas tiešā veidā tam, ko patlaban nozīmē būt amerikānim, bet gan izsapņo joprojām populāro ideju par Ameriku kā sapņu un iespēju, cerību un brīvības zemi. Tas runā par jaunības ideju, tās spēku un par saikni starp cilvēkiem – cilvēcīgumu, kas mums nevienam nav svešs. Viņas attēli, tieši un neviltoti, konfrontē mūs ar spēku un skaistumu, kāds piemīt jaunībai… vienkārši esībai jaunam. Un šajā esībā ir atrodama vienotības un mīlestības būtība. Tā ir Amerikas vizualizācija, kurā individualitāte tiek vērtēta kā kaut kas unikāls, nevis uzskatīta par nevērtīgu sabiedrības novienādošanas vārdā. Šis darbs ir kā tālas atskaņas Augusta Zandera Mūsu laika sejām, Roberta Franka Amerikāņiem, Malika Sidibes krāšņajai jaunības svinēšanai Mali vai, iespējams, vistuvāk tas ir Nanas Goldinas intimitātei un Raiena Makginlija brīvībai.

Marija Tomanova (Marie Tomanova, 1984) ir vizuālā māksliniece, dzimusi bijušajā Čehoslovākijā, patlaban dzīvo un strādā Ņujorkā. 2018. gada beigās Paradigm Publishing izdos viņas pirmo monogrāfiju Young American. Tomanova ir izstādījusi savus darbus starptautiski, un tie publicēti Dazed, i-D, VICE, Forbes, Der Spiegel, Purple, Huffington Post, Artforum, Interview Magazine, W Magazine u.c.