/ Šandors Kereki / Foto stāsts

Bezmērķīgās pastaigas pa sociālistisko Budapeštu

Piecdesmit gadu pēc to uzņemšanas, plašākai sabiedrībai digitālā formātā ir pieejamas amatierfotogrāfa un bijušā operatora Šandora Kereki (Sándor Kereki) fotogrāfijas no 20. gadsimta septiņdesmito gadu sākuma. Kereki dzimis Budapeštā 1952. gadā, ar fotogrāfiju aizrāvies kopš agras bērnības, fotografēšanu un filmiņu attīstīšanu apgūstot pašmācības ceļā. Lielākoties par savu objektu viņš izvēlējies emocionāli piesātinātus Budapeštas skatus, ko tvēris bezmērķīgu pastaigu laikā.

No viņa fotogrāfijām dveš sen zudusi, groteska sociālisma elpa. Tobrīd neviens garāmgājējs neiebilda pret fotografēšanu, vārti uz daudzdzīvokļu mājām bija plaši atvērti, un Kereki brīvi varēja piekļūt jebkuram intereses objektam. Lai gan viņa fotogrāfijas tika publicētas vairākos medijos, fotogrāfs nesekoja citu norādījumiem, bet paļāvās uz savu intuīciju un nejaušību.

Šobrīd aptuveni 1800 fotogrāfijas ir ziedotas digitālajam arhīvam Fortepan. Arhīvā ir pieejami vēsturiski kadri, kas uzņemti pirms 1990. gada, un brīvprātīgu entuziastu darba rezultāts, jo lielākā daļa fotogrāfiju ir iegūtas krāmu tirdziņos vai pavisam nejauši. Fortepan redaktori iegūto materiālu apstrādā, cenšoties atrast tā tapšanas vietu, laiku un citu saistošu informāciju.