/ Foto Kvartāls / Notikumi

Aija Pole aicina uz grāmatas prezentāciju

2023. gada 30. novembrī plkst 19.00 bārā Čē (Dzirnavu 82) notiks Aijas Poles fotogrāfiju albuma From Gas to Solid atvēršanas vakars. Neformālā gaisotnē laikmetīgās mākslas un fotogrāfijas cienītājiem būs iespēja klātienē iepazīties ar Latvijā vēl maz pazīstamu, bet intriģējošu un drosmīgu mākslinieci un iegūt savā īpašumā viņas darbu debijas izdevumu.

Aija Pole ir Saldū dzimusi latviešu fotogrāfe, kas dzīvo un strādā Berlīnē. Lai gan Aija sauc sevi par autodidakti, amata prasmes viņa ir apguvusi vācu portretu fotogrāfes Sibilles Fendas (Sybille Fendt), vācu multimākslinieka Borisa Eldagsena (Boris Eldagsen), dāņu fotogrāfa Joakima Eskildsena (Joakim Eskildsen) meistarklasēs un Berlīnes Ostkreicas Fotogrāfijas skolā (Ostkreuzschule für Fotografie). Aijas darbi ir tikuši izstādīti Berlīnē, Luksemburgā, Roterdamā, Pērnavā un Rīgā. Latvijā tie vairākkārt publicēti FK un Latvijas fotogrāfijas gadagrāmatās.

From Gas to Solid ir pirmais Aijas darbu apkopojums grāmatā pašas autores un dizainera Alekseja Muraško redakcijā. Viņš veidojis arī grāmatas dizainu. Pēdējos četros gados tapušajās fotogrāfijās atsopguļota Aijas interese par pašportretu kā prizmu, caur kuru intepretētas autores subjektīvās reakcijas uz sociāliem un urbāniem fenomeniem un notikumiem bez didaktiskas vai moralizējošas konotācijas.

Grāmatas izdevējs ir OWNPET Publishing, tā drukāta Jelgavas tipogrāfijā limitētā 300 eksemplāru metienā.