/ Aleksandra Jarnova / Foto stāsts

Es ožu pēc asinīm

Vainas un atbildības jautājums.

Esmu dzimusi un uzaugusi Sanktpēterburgā, bet jau astoņus gadus dzīvoju Latvijā.

2022. gada februāra notikumi man bija pilnīgs pārsteigums un šoks; jau sen dzīvoju ārpus Krievijas politiskās situācijas konteksta.

Pirmajos mēnešos baidījos iziet no mājām un runāt krieviski. Man šķita, ka manas drēbes ir notraipītas ar asinīm. Es gribēju paslēpties, izšķīst un saraut visas saites ar bijušo dzimteni. Noliegums un situācijas nepieņemšana mani pamudināja studēt eksistenciālismu un kolektīvās vainas un atbildības problēmu, izmantojot citu valstu piemērus.

Atbildes uz šiem jautājumiem man palīdzēja rast 20. gadsimta vācu filozofa Karla Jaspersa traktāts Vainas jautājums.

Jasperss noliedz “kolektīvās atbildības” ceļu kā absurdu, bet atzīst morālās un metafiziskās atbildības atzīšanu katram personiski. Apzināta vainas atzīšana dod iespēju šķīstīties.

Mans projekts ir ceļš no bezcerības, depresijas un bailēm uz personīgu nožēlu un savas atbildības par notiekošo atzīšanu.

Aleksandra Jarnova ir Latvijā dzīvojoša fotogrāfe ar mākslas vēsturnieces izglītību un pieredzi ikonu glezniecībā. Viņas uzmanības centrā ir tēmas par pašidentitāti, cilvēka attiecībām ar sevi un savu ķermeni. Viņu interesē arī mūsdienu kluso dabu fotogrāfija.