/ Adelīna Darviņa / Foto stāsts

American Dream

Latviešu fotogrāfe dokumentē Amerikas sapņa reprezentāciju nācijas etosā.