/ Barts Krežoleks / Foto stāsts

Implozija

Autoritāšu, reliģijas, mediju un attiecību krīze poļu fotogrāfa fotostāstā.