/ Daro Sulakauri / Foto stāsts

Double Aliens

Gruzīņu fotogrāfe pēta maģisku vietu Gruzijā, kuru apdzīvo galvenokārt armēņi.