/ Fiona Krota / Foto stāsts

Standarta

Beļģu fotogrāfe tiecas vizualizēt iekšējo prāta stāvokli.