/ Marija Tomanova / Foto stāsts

Jaunie amerikāņi

Amerikāņu fotogrāfe savos darbos runā par identitāti, dzimumu un piederības sajūtu.