/ Tomašs Kaveckis / Foto stāsts

Midzenis

Poļu fotogrāfs savās bērnību mājās meklē maģiskas radības.