Valentīno Bellīni. Gana, Akra, Agbobloši. Jauns vīrietis ved dedzināšanai paredzētus ārkārtīgi toksiskus elektrisko iekārtu materiālus.
/ Valentīno Bellīni / Foto stāsts

BIT ROT

Itāļu fotogrāfs dokumentē starptautisko e-atkritumu pārvietošanu, to nelikumīgo tirdzniecību un likvidēšanu.