/ Veronika Gesicka / Foto stāsts

Nospiedumi

Poļu fotogrāfe savos darbos pievēršas atmiņai un tās mehānismiem.