/ Foto Kvartāls / Video

FK Artist – Aija Pole

Berlīnē dzīvojošās latviešu fotogrāfes pašportreti skatāmi FK gadagrāmatā.