/ Lesija Marušaka / Foto stāsts

Marija

Fotoprojekts par 1932.–1933. gada bada genocīdu Ukrainā.