/ Hilde Honeruda / Foto stāsts

GYM

Sports kā izdzīvošana bēgļu nometnē Grieķijā.