/ Anne-Stīne Jonsbrātena / Blogs

Norvēģu romi

Romi ir viena no piecām nacionālajām minoritātēm Norvēģijā. 2010. gadā valstī dzīvoja aptuveni 700 līdz 800 romi. Lielākā daļa no tiem ir romu pēcteči, kas kā migranti ieradās Norvēģijā 1860. gadu otrajā pusē.

1920. un 1930. gados Norvēģijā notika dažādas ar minoritātēm saistītas iniciatīvas, kā rezultātā visi valstī dzīvojošie romi nonāca Vācijā. Tas notika laikā, kad nacistiskais režīms sāka vērsties pret dažādajām minoritāšu grupām. 1934. gada janvārī 68 romi centās šķērsot Vācijas un Dānijas robežu. Neskatoties uz to, ka daudziem bija Norvēģijas pases, viņus visus ievietoja slēgtos vilcienos un aizsūtīja atpakaļ uz Vāciju – uz internēšanu, darba nometnēm un pirmajām koncentrācijas nometnēm. Tikai 12 norvēģu romu palika dzīvi pēc kara. 1956. gadā, kad tika atjaunots čigānu likums, pirmā ģimene atguva Norvēģijas pilsonību.

Liela daļa no Norvēģijas romiem ziemas sezonā mitinās Oslo. Toties vasarā viņi ceļo apkārt un nakšņo brīvā dabā dažādās vietās Skandināvijā un Eiropā. Daudzas romu ģimenes ieņem marginālu vietu Norvēģijas sabiedrībā, jo baidās tikt asimilētas. 1961. gadā romu bērni sāka saņemt izglītību, bet pat tagad, piecdesmit gadus vēlāk, lielākā daļa pieaugušo ir analfabēti un daudziem ir nepietiekama darba pieredze. Romus bieži diskriminē, viņus nepieņem kempingu vietās, veikalos un restorānos Norvēģijā un arī ārpus tās.

Ciešas ģimenes saites ir viens no svarīgākajiem romu būtības aspektiem. Gadzo kopienas (ne čigāni) bieži ir vērstas uz indivīdu, toties romiem ir ģimenes tipa struktūra. Viņiem ne tikai ir ciešāks kontakts ar savu tiešo ģimeni, bet arī ar attālākiem radiniekiem. Piedalīšanās attālāku radu rīkotos pasākumos un svinībās ir romu dzīves rituāla sastāvdaļa.

Roma un viņa vai viņas ģimenes augstākais punkts dzīves ciklā ir sievas vai vīra izvēlēšanās. Kāzu ceremonijas tiek uzskatītas par ļoti svarīgu un centrālu notikumu, kurā izpaužas romu augstsirdība, viesmīlība un dzīves mīlestība. Arī ceļošana ir būtiska sociāla arēna gan kā tikšanās vieta, gan arī kā iespeja ģimenēm veidot ciešākas saites caur laulību. Pateicoties savam dzīvesveidam, romi, neskatoties uz to, ka ir maza minoritāte, ir spējuši saglabāk savu kultūru, valodu un tradīcijas.

Anne-Stīne Jonsbrātena (Anne-Stine Johnsbråten, 1983) studējusi fotožurnālistiku Norvēģijā un Dānijā, šobrīd fotografē dažādiem norvēģu laikrakstiem un žurnāliem, kā arī strādā pie saviem dokumentāliem foto projektiem.