/ Silva Suhaņenkova / Blogs

Reiz bija…

2011. gada 24. februārī sabiedrība tika iepazīstināta ar Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas “Letonica” (LNDB) projekta “Zudusī Latvija” pirmajiem rezultātiem – tika atklāts portāls ar tādu pašu nosaukumu.

“Zudusī Latvija” ir projekts, kurš apvieno informāciju par zudušām un izmaiņu skartām Latvijas kultūrvēsturiskām vērtībām. Projekta saturā iekļautas digitalizētas senu zīmējumu kopijas, atklātnes un fotogrāfijas no 19. gs. beigām līdz mūsdienām. Projektā apkopotie attēli atspoguļo Latvijas arhitektūras un mākslas pieminekļus, pilsētu un apdzīvotu vietu skatus, sabiedriskās ēkas, saimnieciskās būves, infrastruktūras objektus, iedzīvotāju mājvietas, lauksaimniecības celtnes, dabas objektus, kā arī Latvijas sabiedrības ekonomisko, sociālo un kultūras dzīvi kopš 19. gadsimta otrās puses. Šobrīd ir radīta unikālā kolekcija – liela datu apjoma informācijas resurss tiešsaistē. Attēlu kopējais skaits šobrīd pārsniedz 19 000. Pateicoties projektam, vienotā piekļuvē dienasgaismu ieraudzījuši neskaitāmi unikāli fotoattēli, kas portālā “Zudusī Latvija” veido stāstu par Latvijas kultūrvēsturi.

Piedāvājam nelielu ieskatu “Zudušās Latvijas” attēlu arhīvā.

Viena no atainotajām tēmām bija lauku dzīve. Laukos regulāri notika talkas, uz kurām brauca pilsētnieki – siena talkas, labības kulšana, kartupeļu stādīšana vai novākšana, akmeņu lasīšana utt. Varētu teikt, ka katram lauciniekam bija sava govs, bet katram pilsētniekam – savs laucinieks, pie kura pilsētnieks brauca talkā, pretim par to saņemot olu grozu, zemeņu zaptes burku vai kartupeļu maisu rudenī. Talkas parasti kopā pulcēja visu saimi, arī radus, kaimiņus, draugus un noteikti bija kas vairāk par vienkāršu vajadzību izdarīt darbu. Tas bija ievērojams sabiedrisks notikums, kur pēc oficiālās darba daļas sekoja kopīgs mielasts, sarunas, dziesmas un dejas.

Latvijā ir bijušas arī ļoti dažādas fabrikas – linu apstrādes fabrika, sērkociņu skaliņu, celulozes, cepuru, papīra, cukura, stikla, ķieģeļu un citas fabrikas. Līdz ar šo un daudzu citu rūpnīcu “izmiršanu”, ar tehnikas progresu un vispārīgu attīstības procesu, zudušas vai savu būtisko nozīmi zaudējušas ir arī dažādas profesijas, piemēram, koku pludinātāji, telefonisti, ormaņi, ratnieki, pārcēlāji, mucinieki, melderi, komivojažieri, lifta operatori, lampu aizdedzēji, mašīnrakstītāji, telegrāfa operatori utt.

Fotogrāfijas, kuras tapušas pirmās Latvijas brīvvalsts laikā, starpkaru periodā, ļauj ieraudzīt daļu no šī, pagājušā laika. Projektā “Zudusī Latvija” Latvijas novadu zudušās (un zūdošās) kultūrvēsturiskās vērtības tiek atspoguļotas ne tikai senajos, bet arī mūsdienu attēlos – būtiska ir arī Latvijas kultūrvēstures objektu mūsdienu ainavas fotofiksācija. “Zudusī Latvija” ir atvērts projekts, tāpēc bibliotēka aicina iesaistīties tajā ikvienu ar jauniem attēliem, fotogrāfijām un objektu aprakstu papildinājumiem. Šobrīd iespējams pievienot jaunas fotogrāfijas un informāciju par tām, sūtot pieteikumu un arī fotogrāfijas uz adresi zudusilatvija@lnb.lv vai projekta vadītājai Gintai Zalcmanei ginta.zalcmane@lnb.lv.