/ Nīna Vatanena / Foto stāsts

Arhīva studijas / Neredzamas sievietes portrets

Arhīva studijas / Neredzamas sievietes portrets ir balstīts uz somu amatierfotogrāfes Helvi Ahonenas (Helvi Ahonen) fotogrāfiju arhīvu. Helvi Ahonenas kolekcija, kas glabājas Somijas Fotogrāfijas muzejā Helsinkos, sastāv no apmēram 5000 melnbaltajiem un krāsu negatīviem. Arhīvs atspoguļo Helvi Ahonenas brieduma periodu no 20. gadsimta 40. līdz 80. gadiem.

Balstoties uz šo fotoarhīvu, Vatanena rada jaunu darbu – savveida iztēles radītu muzeja laboratoriju, kurā fiktīvi elementi mijas ar arhīva materiālu. Viņa izmanto savus darbus, lai diskutētu par fotogrāfiju un arhivēšanu tieši procesu, nejaušību un kļūdu ziņā. Koncentrējoties uz fotogrāfiju materialitāti, Vatanena atbrīvo mediju no ārējām atsaucēm. Fotogrāfiskā virsma, kā arī skatīšanās akts tādējādi kļūst par fotoattēla svarīgu sastāvdaļu.

Nīna Vatanena (Niina Vatanen, 1977) ir vizuālā māksliniece, kas dzīvo un strādā Helsinkos. Viņa ir absolvējusi Fotogrāfijas studiju nodaļu Helsinku Mākslas un dizaina universitātē 2008. gadā. Vatanena ir izdevusi divas grāmatas sadarbībā ar vācu izdevniecību Kehrer Verlag: Archive Play (kopā ar Hertu Kīski) 2014. gadā un A Room’s Memory/Huoneen muisti 2013. gadā.