/ Antals Bānhegešī / Foto stāsts

Ortodoksija

Kopš režīma maiņas Rumānijā ir uzbūvētas vairāk nekā 7000 pareizticīgo baznīcu, un vairāk nekā 1000 šobrīd tiek vēl būvētas. Tas nozīmē, ka pēdējo trīsdesmit gadu laikā katru otro dienu Rumānijā tika atklāta pareizticīgo baznīca.

Pēc Pirmā pasaules kara Rumānijas teritorijas lielums palielinājās. Apvienojās daudzas provinces ar atšķirīgu kultūrvēsturisko un nacionālo izcelsmi. Komunistiskā režīma laikā izglītība bija galvenais instruments valsts nacionālās identitātes stiprināšanai un sociāli atšķirīgo kulturālo slāņu apvienošanai. Kopš režīma maiņas jaunais valsts resurss ir reliģija, precīzāk Rumānijas pareizticīgo baznīca.

Vai Rumānijas pareizticīgo baznīcas garīgais spēks patiešām ir balstīts ticīgo skaita pieaugumā, vai drīzāk tas ir radies mākslīgi, pateicoties Rumānijas ideoloģiskam un ekonomiskam stimulam?

Antals Bānhegešī (Antal Bánhegyesy, 1989) dzimis Rumānijā, ir ungāru fotogrāfs, kas dzīvo un strādā Budapeštā. Studējis fotogrāfiju Mohoja-Naģa Mākslas un dizaina universitātē Budapeštā. 2019. gadā ieguva prestižo Roberta Kapas balvu.