/ Domonkos Varga / Foto stāsts

Pilsēta bez sienām

“Kā sagrauta pilsēta bez sienām ir cilvēks, kura garu nekas nesaista.”
Zālamana pamācības 25:28, Jaunās sirds angļu bībele

Dažu gadu laikā pilsētnieku skaits pārsniegs 60 % no pasaules iedzīvotāju skaita, vēl vairāk izjaucot līdzsvaru starp lauku apvidiem un lielpilsētām. Šķiet, ka mūsu nākotnei ir lemts virzīties uz neapšaubāmu globalizāciju un urbanizāciju.

Sērijā Pilsēta bez sienām es apšaubu humānistisko pieeju aizvien augošajā vēlīnā kapitālisma infrastruktūrā, izmantojot vizuālus pētījumus, lai oponētu vispārējam optimismam par dzīves kvalitātes uzlabošanos. Izmantojot pilsētu kā simbolu, es pētu, kā mūsu laikmets apkauno cilvēka etoloģiskās vajadzības, atbalstot neilgtspējīgu attīstību un pārvaldību.

Neviennozīmīgo vizuālo materiālu un manu akadēmisko izteikumu kolekcijas mērķis ir atklāt, kā pilsētu struktūrās savijas arhitektūras determinisms, garīgās veselības problēmas un ekonomika. Tādējādi pilsētā izpaužas sistēmas, kas padara cilvēkus neaizsargātākus, polarizētākus un individualizētākus nekā jebkad agrāk.

Domonkošs Varga (Domonkos Varga, 1998) ir fotogrāfs un konceptuālais mākslinieks no Budapeštas. Viņa darbi atspoguļo nozīmīgus sociālekonomiskos un sociālpolitiskos elementus pasaulē ap viņu un viņa paaudzi. Tie vienmēr balstīti pētījumos, no kuriem viņš veido vizuālus stāstus un konstruē jēgpilnus naratīvus. Viņš studējis fotogrāfiju Mohoja-Naģa Mākslas un dizaina universitātē un Ālto Universitātes Mākslas un dizaina skolā.