/ Sveta Kaverina / Foto stāsts

Pasaulīgo baudu dārzs

Projekts cildina cilvēka ķermeni, kas visu mūžu plūst starp pasaulīgo un dievišķo. Tas piedāvā uz mīlas lietām raudzīties kā uz nebeidzamu stāstu, ko aizsāka pirmie cilvēki – Ādams un Ieva – un kas atkārtojas visos turpmākajos mīlasstāstos.

Ar arhetipisko tēlu palīdzību projektā tiek atklāta cilvēka jutekliskuma mūžīgā būtība. Arī šoreiz, tāpat kā kopš aizlaikiem, tas ved mūs uz atklāsmēm un zināšanām, kaut arī ārpus Ēdenes.

Sveta Kaverina ir māksliniece no Amsterdamas. Svetas vizuālās mākslas pamatā ir tēmas par atmiņu neuzticamību, personīgiem zaudējumiem, neskaidru nacionālo identitāti un vispārēju ticamības trūkumu pasaulē.