/ Kamils Sležinskis / Foto stāsts

Lāsti

Poļu fotogrāfs pievēršas ģimenes traumām.