/ Kārlis Vērpe / Blogs

Nejaušības māksla I

Nejaušība kā fotogrāfijas pamatelements. 19. gadsimts, īpaši Džūlija Margarēta Kamerona.